Stanovy

Stanovy Jaskyniarskeho klubu SPELEO TURIEC
znenie schválené na 1.členskej schôdzi dňa  11.3.2010. v  Martine.

Plné znenie stanov na stiahnutie v tomto dokumente PDF.

Nie je možné pridávať komentáre.