Akcia 35 – Veľká Fatra – Medvedia jaskyňa

14.10.2012 Nedeľa

Tretia pracovná akcia v Medvedej jaskyni. Cesta na horné parkovisko je opravená – pri jaskyni sme za 25 min. Po opečení slaniny sa prezliekame do overalov a cieľ je jasný: minimálne pol metra postup! V komíne osádzame drevené hranoly pre lepší výstup. Vŕtame tri diery a výsledok? Veľký skalný blok zaseknutý v štrbine. Rozhodujeme sa, že blok na ďalšej akcii skúsime stiahnuť dole alebo ho rozvŕtame. Preskúmame ešte jednu odbočku a vyliezame von.

viac

Akcia 34 – Veľká Fatra – Medvedia jaskyňa

26.08.2012 Nedeľa

Druhá pracovná akcia v Medvedej jaskyni. Vyzbrojení lanom, rebríkmi a vŕtačkou stúpame strmým žľabom ku vchodu. Zlaňujem do vchodu, vŕtam kotvenie a spúšťam rebrík chalanom. Púšťame sa do spriechodnenia cesty do Veľkej siene (cesta naokolo nie je možná). Po hodine sme vo Veľkej sieni. Nástup do komína vystrojujeme rebríkom pre ľahší výstup. Obdivujeme výzdobu v komíne a nachádzame v ňom ukryté aj malé jazierko a jedného netopiera (Myotis Myotis). Komín končí neprieleznou štrbinou, ktorá je zatiaľ uzavretá zasintrovanými veľkými kamennými blokmi – púšťame sa do rozširovania. Postup za akciu cca pol metra.

viac

Akcia 33 – Veľká Fatra – Žiarna jaskyňa č.3

11.08.2012 Sobota

Pracovná akcia úzko súvisiaca so Žiarnou jaskyňou č.3. Panoval celodenný dážď a tak sa pokračovalo sa v prácach na Sonde pri ohnisku hneď vedľa Žiarnej jaskyne č.3. Predpokladáme, že cez túto sondu sa dostaneme do jej spodných priestorov. Postup cca 5 metrov.

viac

Akcia 32 – Malá Fatra – Trebostovo baňa

25.07.2012 Streda

Akcia, pri ktorej bolo uskutočnené zameranie banského diela – štôlne a vykonaná jeho fotodokumentácia, pokiaľ to bolo možné pre vysoký obsah pár v štôlni. Boli zamerané dĺžky hlavného ťahu, rozrážky a priečne profily diela. Na meranie bol použitý banský kompas a pásmo (30m). Z merania bola vyhotovená mapa. Dĺžka hlavného ťahu je 60 m, celková dĺžka 78 m.

viac

Akcia 31 – Veľká Fatra – Medvedia jaskyňa

30.06.2012 Sobota

Prvá pracovno-prieskumná akcia v Medvedej jaskyni. Po príchode k jaskyni zisťujeme, že spodný vchod je zasypaný a ťažko priechodný. Do druhého vchodu zlaňujeme, obliekame kombinézy a vrháme sa do útrob jaskyne. Lokalizujeme tretí vchod, ale vzhľadom na polohu nám nevyhovuje. Priama cesta do Veľkej siene je zasutená a prakticky nepriechodná. Do Veľkej siene sa dostávame druhou cestou cez Zrútenú sieň – zisťujeme, že pomenovanie „zrútená sieň“ naozaj sedí: popadané obrovské bloky, plazivky ,…. Dostávame sa do Veľkej siene a nachádzame komín, ktorý prepája Medvediu jaskyňu a jaskyňu Javorina. Prechod do jaskyne Javorina nie je fyzický možný vzhľadom na úzku 5metrov dlhú štrbinu. Tu nastáva naša úloha: prepojiť tieto dve jaskyne tak, aby boli priechodné.

viac

Akcia 30 – Veľká Fatra – Jaskyňa pod Suchým vrchom

16.06.2012 Sobota

Na dnes som konečne naplánoval jaskyniarsku akciu, ktorej prvá časť začala 4.3.2012. V ten deň som zaregistroval e-mail v ktorom mi nejaký M. Kurka oznámil, že v masíve Suchého vrchu neďaleko Ostredku je 20 metrov dlhá jaskyňa a či ju registrujeme. Keďže bol marec a snehu bolo ešte požehnane, nechal som to na leto. Podľa kalendára je to fakticky posledný jarný víkend. Nakoniec som sa dohodol s Paľom Hanulom. Po upršanom týždni sa javí teplý a slnečný víkend.

viac

Akcia 29 – Veľká Fatra – jaskyne Medvedia a Javorina

09.06.2012 Sobota

Od piatku máme stretnutie na poľovníckej chate v Belianskej doline. Je v bočnej dolinke Rybô a celú akciu zorganizoval Balú. Potom spolu s Jankom Šparcom uvarili opäť fantastickú kapustnicu. Akcie sa zúčastnili ešte Paľo Hanula, Marián Bukovský, Peter Mrázik, Rasťo Duchaj, Renátka Šajgalíková, Tino Šajgalík, Ľudka Hurtová, manželia Varechovci, rodina Brandejských, Jano Farský a Mišo Miko. Spolu nás bolo teda 17.

viac

Akcia 28 – Veľká Fatra – jaskyňa Došná

Pracovná akcia zameraná na jej paleontologický výskum. Boli nájdené a odobraté kosti medveďa hnedého a množstvo malých kostičiek, ktoré boli poskytnuté Jánovi Obuchovi /určil ich ako kosti salamandier škvrnitých/. Ďalšia akcia s tým istým programom sa uskutočnila ešte v pondelok 11.06.2012.

viac

Akcia 27 – Veľká Fatra – Žiarna jaskyňa č.3

19.05.2012 Sobota

Pracovno-prieskumná akcia v Žiarnej jaskyni č.3. Pokračovalo sa v sondážnych prácach v závere jaskyne. Uskutočnil sa aj povrchový prieskum okolia jaskyne.

viac

Akcia 26 – Veľká Fatra – Žiarna jaskyňa č.3

13.05.2012 Nedeľa

V Žiarnej trojke sa maká naplno a chodí sa tam aj dva tri krát do týždňa. Posledné dni bolo síce horúco, ale dnes sa riadne ochladilo. Cez deň je okolo 11°C. Keďže mám Svena v oprave/výmena spojky/ dohodol som sa s Rasťom Duchajom. Na Opli som prišiel do Jasena a po ceste som zobral aj Renátu Šajgalíkovú. Odtiaľ sme na Rasťovom Favorite odpufkali až pod Žiarnu trojku. Tesne za nami došli Šparo, Miro Kardoš, Mišo Miko a Paľo Hanula. Prezliekli sme sa a vyštverali sa k jaskyni. Po chvíli za nami ešte došli Ľubo Ballo a Ľudka Hurtová.

viac