Akcia 2 – Veľká Fatra – Žiarna jaskyňa č.3

20.01.2013 Nedeľa

Pracovná akcia, zameraná na prieskum a prekopanie novej južnej sondy vedľa jaskyne. Priamo v Peniažtekovom dóme pracoval Miro Kardoš, ktorého bolo jasne počuť počas prác v južnej sonde. V južnej sonde bolo z prvej sienky vyťažených 53 vaničiek materiálu. Za ňou sme postúpili do objavenej sienky, ktorá je dlhá 5 m, široká 2 m a vysoká 100 – 150 cm. Pekná výzdoba, sintrová kaskáda a v závere cítiť prievan. Sintrovú kaskádu sa budeme snažiť obísť podkopaním. Fotky sú zahmlené od prílišného vzrušenia a ohňa, ktorý Šparo nakládol pred vchodom.

viac

Akcia 1 – Veľká Fatra – Žiarna jaskyňa č.3

06.01.2013 Nedeľa

Pracovná akcia, zameraná na prieskum a prekopanie najbližšieho okolia jaskyne. V jaskyni a Sonde pri ohnisku urobil Jano Obuch hlavne zber kostí netoprierov.

viac