Akcia 24 – Veľká Fatra – Mostíky

11.08.2011 Štvrtok

Pracovná akcia na Mostíkoch vBelianskej doliny. Rozšírenie a čistenie vstupnej časti sondy.  Účastníci: Ľubomír Ballo  Foto:  Ľubomír Ballo

viac

Akcia 23 – Veľká Fatra – Chlm

09 – 10. 08. 2011 Utorok, Streda

Dvojdňová pracovná akcia na Chlme v ústí Necpalskej doliny. Rozšírenie južnej vetvy v dĺžke 5m.  Účastníci: Ľubomír Ballo, Pavol Hanula, Martin Bukovský, Jano Rybár zo Strážovských vrchov a hosť Ing. Andrej Oravec. Foto:  Ľubomír Ballo

viac

Akcia 22 – Veľká Fatra – Konský dol

03.08.2011 Streda

Povrchová prieskumná akcia v masíve Tlstej v Konskom dole – Hlbokej doline. Prieskum krasu a zber osteologického materiálu z jaskyne M-1 za účelom ich určenia a zachovania. Pri povrchovom výskume boli zaevidované dve skalné brány (1. cca 4 x 1 m, 2. cca 1,5 x 1 m) a niekoľko otvorov jaskýň. Najvýraznejšie boli dominujúce otvory v skalnom brale nad dolinou (presná lokalizáciu u účastníka akcie), odhadom s výškou do 10 m, ktoré pôsobili ako dva priechodné, vzájomne prepojené otvory (prac. názov Stodola).  Účastníci: Andrej Bendík. Foto:  Andrej Bendík

viac

Akcia 21 – Veľká Fatra – Jaskyne v Katovej skale

31.07.2011 Nedeľa

Prieskumná akcia v masíve Katovej skaly. Akcia je súčasťou monitorovania jaskýň v oblasti Turca.  Účastníci: Jozef Haráni, Paľo Hanula a Paľo Reichel Bublina.
Foto:  Jozef Haráni

viac

Akcia 20 – Veľká Fatra – záver Belianskej a Došnej doliny – Havrania jaskyňa /8

17.07.2011 Nedeľa

Ôsma  pracovná akcia v Havranej. Čistenie priestoru Siene čakateľov a práca na čelbe .  Účastníci: Jozef Haráni, Paľo Pokrievka ml., Paľo Hanula, Martin Bukovský, Patrik Neuschel, Paľo Reichel Bublina, Maroš Lejava a Michal Miko. Foto:  Jozef Haráni

viac

Akcia 19 – Veľká Fatra – záver Belianskej a Došnej doliny – Havrania jaskyňa /7

10.07.2011 Nedeľa

Siedma pracovná akcia v Havranej. Čistenie priestoru vstupnej siene a práca na čelbe v Sieni čakateľov.  Účastníci: Jozef Haráni, Palo Hanula a Martin Bukovský. Foto:  Jozef Haráni

viac

Akcia 18 – Kremnické Vrchy – ponor Flochová

02 – 03.07.2011 Sobota, Nedeľa

Dvojdňová pracovná akcia nad obcou Čremošné. Základňa bola na poľovníckej chate v lokalite Bartošová asi 200m od dolného Prepadliska. V sobotu sa pracovalo v dolnom Prepadlisku v spodnej záverovej úžine.

viac

Akcia 17 – Veľká Fatra – záver Belianskej a Došnej doliny – Havrania jaskyňa /6

25.06.2011 Sobota

Šiesta pracovná akcia v Havranej. Čistenie priestoru vstupnej siene a transport materiálu zo Siene čakateľov.  Účastníci: Jozef Haráni, Pavel Reichel, Palo Hanula a Jozef Haráni ml. Foto:  Jozef Haráni

viac

Akcia 16 – Veľká Fatra – Belianska dolina

19.06.2011 Sobota

Prieskumná akcia na rozhraní Belianskej a Došnej doliny. Lokalita Mostíky je presne oproti výtoku potoka Došná do Belianského potoka asi 50-60 výškových m nad dnom doliny. Jedná sa o rozbitú tektoniku.

viac

Akcia 15 – Veľká Fatra – záver Belianskej a Došnej doliny – Havrania jaskyňa /5

18.06.2011 Sobota

Piata pracovná akcia v Havranej. Čistenie priestoru  vstupnej siene, transport materiálu zo Siene čakateľov a práca na čelbe pri hľadaní ďalšieho postupu.
Účastníci: Jozef Haráni, Rasťo Duchaj, Palo Hanula a Mišo Miko. Foto:  Jozef Haráni

viac